Jak je to s tou alergií na peří?

Poměrně jednoduše. Alergie na peří je velmi velmi vzácná. V případech, kdy někdo nemůže spát v péřových výrobcích, se jedná v drtivé většině o alergii na prach nebo roztoče (respektive jeho výměšky), kteří se mohou v peří vyskytnout, pokud se o péřové výrobky dlouhodobě nestarají. Pro roztoče jsou vhodným zdrojem potravy šupiny lidské kůže, nikoliv samotné peří. Proto je vhodné povlaky udržovat v čistotě a ideálně je jednou za 1-2 týdny vyprat.

 

Problematice alergie na peří a jeho působení na dětský organismus se věnuje Prof. Dr. med. Dietrich Hofmann, bývalý vedoucí Institutu pediatrie, Universitätsklinik (Fakultní nemocnice) Frankfurt nad Mohanem. Obecně lze jeho výsledky shrnout jako velmi pozitivní a nijak nebránící pro používání peří u dětí. Dokonce i zkouška lámání peří nevedla k žádným relevantním výsledkům. Minimální procento lidí, kteří mohou být alergičtí na peří (resp. na keratin v něm obsažený) by trpělo alergií na kůži a ne alergií na dýchací cesty. Koncentrace keratinu v peří se minimalizuje standardizovaným čištěním a sterilizací tak, že není možné detekovat pozitivní reakce na peří.

 

Peří je uloženo v sypkovině (100% bavlně), která je impregnovaná tak, aby nedocházelo k úniku peří, ale zároveň obsah přirozeně větrá. Impregnace také zabraňuje prosáknutí menšího množství tekutiny dovnitř peřinky.